TÜRKÇE / ENGLISH
Aktiviteler
  Armatörlük ve Gemi İşletmeciliği  
 

Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. olarak amacımız kendimize ve müşterilerimize gemi yönetimi ile ilgili faaliyetlerin dikkatli bir şekilde yönetilmesinden ileri gelen ekonomik avantajı sunmaktır. Gemi operasyon etkinliğini arttırmanın yanı sıra, sahibi olduğumuz ve işletmemiz altındaki gemilere güvenli operasyon sağlamayı ve çevreyi korumayı ilke edinmiş bulunmaktayız. Gemilerimizin taşıdığı yükleri varış limanlarına güvenli bir şekilde teslim etmek bizim için çok önemlidir. Biz bunu hem karadaki hem de denizdeki iyi eğitimli, tecrübeli ve kalifiye personelimizle başarmaktayız.  

Denizcilik hizmetlerimizi dünya standartlarına uygun bir şekilde yürütmekteyiz. Gemilerimizi ISM ve ISPS’in yanısıra ISO 9001:2000 standartlarına da uygun bir şekilde işletmekteyiz.

Şirketimizin armatörlük ve gemi yönetimindeki kalitesi aşağıdaki dört ana hususa önem vermesinden kaynaklanmaktadır:

Personel:
Tüm kara ve deniz personelimiz, işletme faaliyetlerimizin kalitesini sağlamak ve geliştirmek için şirket politikamıza tabi bulunmaktadır. Ayrıca, şirket standartlarımızı karşılayabilmeleri amacıyla tüm personelimizin eğitilmesi bizim için çok önemlidir.  

Güvenlik:          
Karada ve denizde güvenli aynı zamanda da sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak, bizim için çok hassas bir konudur. Önemli kazalara veya yaralanmalara hiç toleransımız yoktur. Bu hedefimize ise, yılların getirdiği tecrübenin bize kazandırdığı uzmanlığımızla ulaşmaktayız.  

Çevre:
Çevre yönetimi konusuna, kirlilik kaynaklarının ve kirliliğin çevreye olası etkilerinin tanımlanması da dahil olmak üzere, öngörülü bir yaklaşım yürütmekteyiz. Buna bağlı olarak, yağ, çöp ve balast suyunun uygunsuz kullanımından kaynaklanan kirliliği önlemek konusunda aşırı bir hassasiyetimiz bulunmaktadır.  

Performans:
Gemilerimize ait tüm operasyon verileri, denetleme kayıtları ve yapılan bütün talim kayıtları üzerinde çalışarak, performans kontrolleri yapmaktayız. Ayrıca operasyon departmanı, teknik departman, insan kaynakları ve kiralama departmanlarımız arasında gemi işletme etkinliğimizi geliştirmek, kayıtları ve düşünceleri paylaşmak amacıyla, performans toplantıları düzenlemekteyiz.